മരുഭൂമിയിലെ അറബികൾ – കേണൽ ഹരോൾഡ് റിച്ചാർഡ് പാട്രിക് ഡിക്‌സൺ

760.00

മരുഭൂമിയിലെ അറബികൾ

 

കേണൽ ഹരോൾഡ് റിച്ചാർഡ് പാട്രിക് ഡിക്‌സൺ

അറബിയയിലെ ബറുവിൻജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്‌തമേഖലകളെക്കുറിച്ചും നിർണ്ണായകമായ ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ, കേട്ടറിവുകൾ, പുരാവൃത്തങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവയെയും ആധികാരിക വിവരങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേണൽ ഡിക്‌സന്റെ മരുഭൂമിയിലെ അറബികൾ എന്ന വിഖ്യാതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷ

1949-ൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രശസ്ത പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ

വിവർത്തനം – പരമേശ്വരൻ കെ വി

Colonel Harold Richard Patrick Dickson

പേജ് 692 വില രൂ760

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Marubhoomiyile Arabikal

മരുഭൂമിയിലെ അറബികൾ

Malayalam Translation of the book “The Arab of the Desert”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മരുഭൂമിയിലെ അറബികൾ – കേണൽ ഹരോൾഡ് റിച്ചാർഡ് പാട്രിക് ഡിക്‌സൺ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *