മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിന്റെ ആത്മകഥ

550.00

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിന്റെ ആത്മകഥ

 

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ ഐതിഹാസിക സമരങ്ങൾ നയിച്ച മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിന്റെ ആത്മകഥ. ഇന്നത്തെ പരിഷ്‌കൃതലോകത്തിന്റെ ഭൂതകാലം എത്രമാത്രം ഇരുണ്ടതും മൃഗീയവുമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിന്റെ വാക്കുകളും ജീവിതവും. ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് ,ഭരണകൂടത്തിന്റെ പക്കൽനിന്നും കറുത്തവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത കിങ്ങിന്റെ ആത്മകഥ ഏവർക്കും പ്രചോദനമേകും.
Martin Luthar / Martin Loothar
വിവർത്തനം : ആർ.എസ്. കുറുപ്പ്‌
പേജ് 528 വില രൂ550

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Martin Luthar Kinginte Athmakatha

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിന്റെ ആത്മകഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിന്റെ ആത്മകഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *