മറവി രോഗം

75.00

മറവി രോഗം

 

ഡോ റോബർട്ട് മാത്യു

ഓർമ മനുഷ്യന്റെ മഹത്തായ സിദ്ധിയാണ്. എന്നാൽ മറവിരോഗം ഒരു പേടിസ്വപ്‌നവും. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർമക്കുറവ് പരാതിപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം പ്രായമേറിയവരിൽ സ്മൃതിനാശരോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം ഏറിവരുന്നു.
ഓർമക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനും സ്മൃതിനാശ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഓർമശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥം.

 

അറിവിലൂടെ ആരോഗ്യം / കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

 

പേജ് 122 വില രൂ75

✅ SHARE THIS ➷

Description

Maravi Rogam

മറവി രോഗം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മറവി രോഗം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *