മരണമെന്ന വാതിലിനപ്പുറം – നിത്യചൈതന്യ യതി

190.00

മരണമെന്ന വാതിലിനപ്പുറം
നിത്യചൈതന്യ യതി

 

യതിയുടെ അതിപ്രശസ്തമായ പുസ്തകം.

 

മെഴുകുതിരി വെളിച്ചം പോലെയാണ് ജവിതം.

കത്തിച്ചുവച്ചതു മുതൽ അതെരിയുന്നു.

ഒടുവിൽ, മെഴുകും തിരിയും അവസാനിക്കുന്നു.

 

ബാഹ്യപ്രകാശം തീരെ കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അവരവരുടെ വീട്ടുമ്മറത്ത് ദീപം കത്തിച്ചുവയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം വെളിച്ചത്തിലേക്കു തിരിയുവാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് സായംസന്ധ്യയും രാത്രിയും. മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ സന്ധ്യാവേളകളുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ ദുഷ്‌കരമായ കർമപരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ആത്മശാന്തിയിൽ ലയിച്ചുപോകുന്ന ഒരു സമയം. ജീവിതത്തിന്റെ ഒച്ചപ്പാടുകളെല്ലാം അവസാനിച്ച് അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ സംതൃപ്തനായിക്കിടന്ന് കണ്ണുപൂട്ടി ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ, അശാന്തമായി മരണത്തിന്റെ തലോടലേറ്റ് ഇഹലോകം വെടിയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. വളരെക്കാലം ഒരു കർഷകൻ സ്‌നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അവന്റെ പണയായുധങ്ങൾ അവസാനം കൃതജ്ഞതയോടെ ആയുധപ്പുരയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അവയോട് വിടവാങ്ങുന്നതുപോലെയാണിത്. എന്നാൽ ഈ സുന്ദരമായ ജീവിതസായാഹ്നം പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്കുപോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

 

യതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ.

Nitya Chaithanya Yathi

പേജ് 206 വില രൂ190

✅ SHARE THIS ➷

Description

Maranamenna Vathilinappuram – Nithya Chaithanya Yathi

മരണമെന്ന വാതിലിനപ്പുറം – നിത്യചൈതന്യ യതി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മരണമെന്ന വാതിലിനപ്പുറം – നിത്യചൈതന്യ യതി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *