മലയാളിയുടെ ജനിതകം – എതിരൻ കതിരവൻ

150.00

മലയാളിയുടെ ജനിതകം
എതിരൻ കതിരവൻ

 

ആരുടെയും ജാതിയെയുംഅതിന്റെ താഴ്ച്ചയെയും ഉയർച്ചയെയും പുകഴ്ത്താനോ ഇകഴ്ത്താനോഅല്ല, നാം മലയാളികൾ ആരായിരുന്നുവെന്ന് , ഈ പുസ്തകം നമ്മൾക്കു പറഞ്ഞുതരും, നമ്മുടെ ജീനുകളുടെ പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രിയമായിവിവരിക്കുന്നു, ചിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ സിനിയർ സയൻററിസ്റ്റായിരുന്ന മലയാളിയായ  ഡോ
എതിരൻ കതിരവൻ.

Ethiran Kathiravan

പേജ് 138 വില 150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Malayaliyude Janithakam

മലയാളിയുടെ ജനിതകം – എതിരൻ കതിരവൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളിയുടെ ജനിതകം – എതിരൻ കതിരവൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *