മലയാളിയുടെ ജനിതകം – എതിരൻ കതിരവൻ

150.00

മലയാളിയുടെ ജനിതകം
എതിരൻ കതിരവൻ

 

ആരുടെയും ജാതിയെയുംഅതിന്റെ താഴ്ച്ചയെയും ഉയർച്ചയെയും പുകഴ്ത്താനോ ഇകഴ്ത്താനോഅല്ല, നാം മലയാളികൾ ആരായിരുന്നുവെന്ന് , ഈ പുസ്തകം നമ്മൾക്കു പറഞ്ഞുതരും, നമ്മുടെ ജീനുകളുടെ പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രിയമായിവിവരിക്കുന്നു, ചിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ സിനിയർ സയൻററിസ്റ്റായിരുന്ന മലയാളിയായ  ഡോ
എതിരൻ കതിരവൻ.

Ethiran Kathiravan

പേജ് 138 വില 150

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Malayaliyude Janithakam

മലയാളിയുടെ ജനിതകം – എതിരൻ കതിരവൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളിയുടെ ജനിതകം – എതിരൻ കതിരവൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *