മലയാളത്തിലൂടെ കന്നഡം – ഡോ. എം. രാമ

350.00

മലയാളത്തിലൂടെ കന്നഡം

ഡോ. എം. രാമ

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതൃഭാഷയും കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ വ്യാപകമായി പ്രയോഗിച്ചും സംസാരിച്ചും വരുന്നതായ ‘കന്നഡ’ യെ ഞങ്ങൾ ഭാഷാസ്നേഹികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ‘കന്നഡ’ മലയാളത്തിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം യു.പി.എസ്.സി, പി.എസ്.സി തുടങ്ങിയ മത്സരപരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കും ഭാഷാപഠിതാക്കൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല

M Raama / M Rama
പേജ് 130 വില രൂ350

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Malayalathiloode Kannadam

മലയാളത്തിലൂടെ കന്നഡം – ഡോ. എം. രാമ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളത്തിലൂടെ കന്നഡം – ഡോ. എം. രാമ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *