മലയാള സമാന്തര മാസികചരിത്രം – പ്രദീപ് പനങ്ങാട്

180.00

മലയാള സമാന്തര മാസികചരിത്രം

പ്രദീപ് പനങ്ങാട്

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

ഒരു ആദർശശാലിയുടെ സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം സുവർണമായ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ചൈതന്യം വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അവരവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നു. രചനാത്മകമായ ഈ ദൗത്യമാണ് പ്രദീപ് പനങ്ങാട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിനെ ജീർണതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

എം കെ സാനു

പേജ് 150 വില രൂ180

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Malayala Samanthara Masika Charithram

മലയാള സമാന്തര മാസികചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാള സമാന്തര മാസികചരിത്രം – പ്രദീപ് പനങ്ങാട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *