മലബാറിന്റെ രാവുകൾ

70.00

മലബാറിന്റെ രാവുകൾ
എഡിറ്റർ – ഡോ പി ശിവദാസൻ

ഇരുളിടങ്ങളുടെ ചരിത്രവായനകൾ. ചരിത്രവും സംസ്‌ക്കാരവും ഇഴകോർത്ത മലബാറിലെ രാവുകളുടെ ചരിത്രനിർവചനങ്ങൾ ആധികാരികമായ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 82

✅ SHARE THIS ➷

Description

Malabarinte Ravukal

മലബാറിന്റെ രാവുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലബാറിന്റെ രാവുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *