മലബാർ കലാപം  – ഒരു പുനർവായന

250.00

മലബാർ കലാപം  – ഒരു പുനർവായന
ഡോ കെ ടി ജലീൽ

“മലബാർ കലാപം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന  കാർഷിക സമരങ്ങളെ പഠിക്കാൻ  ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് മതപരമായ പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ യും സാമ്രാജ്യത്വ താല്പര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്ന  ദൗർബല്യം വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രകടമാണ്. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകം കലാപത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് ആണ്ടിറങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം  ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിധം വസ്തുതകളെ പുറത്തു കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ” –  പിണറായി വിജയൻ

ഇന്നലെകൾ പുനർവായിക്കപ്പെടുന്നത് പറ്റിയ പിശകുകൾ ആവർത്തിക്കാനല്ല; മറിച്ച് മനുഷ്യ സഹജതകൊണ്ട് സംഭവിച്ച അത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ തിരുത്തി, സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാനാണ്.

K T Jaleel / KT Jaleel

പേജ് 218    വില രൂ250

✅ SHARE THIS ➷

Description

Malabar Kalapam – Oru Punarvayana – K T Jaleel

മലബാർ കലാപം  – ഒരു പുനർവായന

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലബാർ കലാപം  – ഒരു പുനർവായന”

Your email address will not be published. Required fields are marked *