മഹാരാഷ്ട് കിസാൻ ലോംഗ് മാർച്ച്

150.00

മഹാരാഷ്ട് കിസാൻ ലോംഗ് മാർച്ച്

 

എഡിറ്റർ – വജയ് പ്രസാദ്

 

പരിഭാഷ – ജി ജയകുമാർ, ആര്യ ജിനദേവൻ

 

ജനങ്ങളെക്കാൾ പണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷകർ നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾ 200 കിലോമീറ്ററിലേറ കാൽനടയായി പിന്നിട്ട ലോങ് മാർച്ചിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘു കൃതി. കളർചിത്രങ്ങൾ സഹിതം.

 

പേജ് 74 വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Maharashtra Kissan Long March

മഹാരാഷ്ട് കിസാൻ ലോംഗ് മാർച്ച്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാരാഷ്ട് കിസാൻ ലോംഗ് മാർച്ച്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *