മഹാരാജാസ് അഭിമന്യു ജീവിതക്കുറിപ്പുകള്‍

260.00

മഹാരാജാസ് അഭിമന്യു ജീവിതക്കുറിപ്പുകള്‍

സൈമണ്‍ ബ്രിട്ടോ

അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകം വരെ നാലരപ്പതിറ്റാണ്ടോളം എറണാകുളത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളെ അടുത്തറിഞ്ഞ സൈമണ്‍ബ്രിട്ടോയുടെ ജീവിതക്കുറിപ്പുകള്‍ കവിതയും സിനിമയും സൗഹൃദവും രാഷ്ട്രീയവും സ്വപ്നഭൂമിയായ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവചരിത്രംകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടോയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍

Siman bretto

വില രൂ260

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Maharajas Abimanyu Jeevethakurupukal – Simon Britto

മഹാരാജാസ് അഭിമന്യു ജീവിതക്കുറിപ്പുകള്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാരാജാസ് അഭിമന്യു ജീവിതക്കുറിപ്പുകള്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *