മഹാഭാരതം ആര്യാവർത്തം – പി കെ വിജയൻ

400.00

മഹാഭാരതം ആര്യാവർത്തം

 

പി കെ വിജയൻ

 

ആര്യാധിനിവേശം തദ്ദേശീയ ജനതയ്ക്കുമേൽ നടത്തിയ അധിനിവേശങ്ങളെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്ന കൃതി. ഇതിഹാസങ്ങളുടെ വരേണ്യ സങ്കല്പനങ്ങളെ അപനിർമിക്കുന്ന രചന.

 

പേജ് 410  വില രൂ400

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Mahabharatham – Aryavartham

മഹാഭാരതം ആര്യാവർത്തം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാഭാരതം ആര്യാവർത്തം – പി കെ വിജയൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *