മഹാഭാരതം ആര്യാവർത്തം

400.00

മഹാഭാരതം ആര്യാവർത്തം

 

പി കെ വിജയൻ

 

ആര്യാധിനിവേശം തദ്ദേശീയ ജനതയ്ക്കുമേൽ നടത്തിയ അധിനിവേശങ്ങളെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്ന കൃതി. ഇതിഹാസങ്ങളുടെ വരേണ്യ സങ്കല്പനങ്ങളെ അപനിർമിക്കുന്ന രചന.

 

പേജ് 410  വില രൂ400

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mahabharatham – Aryavartham

മഹാഭാരതം ആര്യാവർത്തം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാഭാരതം ആര്യാവർത്തം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *