ലോകപ്രശസ്തരുടെ മനിക്കഥകൾ

100.00

ലോകപ്രശസ്തരുടെ മനിക്കഥകൾ

ലോകപ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ ചെറിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം. അതിശക്തമായ ആശയങ്ങൾകൊണ്ടും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാവനകൾകൊണ്ടും സമൃദ്ധമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥകളും.

കസൻദ് സാക്കിസ്, പാബ്ലോ നെരൂദ, ഒക്ടോവിയ പാസ്, ഗബ്രിയേൽ മാർക്കേസ് തുടങ്ങിയവരുടെ രചനകൾ.

പരിഭാഷ –
വൈക്കം മുരളി

ML / Malayalam / Cheru kathakal / Loka Sahithyam / Viswa Sahithyam

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Lokaprasastharude Mini Kathakal

ലോകപ്രശസ്തരുടെ മനിക്കഥകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോകപ്രശസ്തരുടെ മനിക്കഥകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *