ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം, രാമപുരം പി ഓ

75.00

ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം, രാമപുരം പി ഓ
ഡോ എസ് ഷാജി

സാഹിത്യത്തറവാട്ടിലെ ഭദ്രദീപമായ ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന് വള്ളത്തോൾ, ജി, ചങ്ങമ്പുഴ, ബാലാമണിയമ്മ, തകഴി, വയലാർ, പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, പി ഭാസ്‌ക്കരൻ, ഓഎൻവി, എം ടി വാസുദേവൻ നായർ, സർദാർ കെ എം പണിക്കർ, മാധവിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയ സാഹിത്യസാമൂഹികരംഗങ്ങളിലെ പ്രസിദ്ധർ അയച്ച കത്തുകൾ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ വേദനയും വേഗതയും ഇതിലുണ്ട്.

പേജ് 106

✅ SHARE THIS ➷

Description

Lalithambika Antharjanam, Ramapuram PO

ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം, രാമപുരം പി ഓ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം, രാമപുരം പി ഓ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *