ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ

240.00

ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ
ഡി. എച്ച്. ലോറൻസ്

പ്രണയത്തെയും സദാചാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സമൂഹസങ്കല്പത്തെ തിരുത്തിക്കുറിച്ച കൃതിയാണ് ഡി. എച്.ലോറൻസിന്റെ ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ. ഈ നോവലിൽ പരാമൃഷ്ടരായ അഭിജാതവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധവും അതിൻെ പച്ചയായ ആവിഷ്‌ക്കരണവും നിഷിദ്ധമായ ലൈംഗിക പദപ്രയോഗങ്ങളും അന്നത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക സമുഹത്തെ ഞെട്ടിച്ചു.തന്മുലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മുപ്പതുവർഷത്തോളം ഈ കൃതിയുടെ പ്രസാധനം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കോടതിവിധിയെത്തുടർന്ന് 1960 നവംബറിലാണ് പുസ്തകത്തിനെതിരെയുള്ള വിലക്ക് നീങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ഈ കൃതിയുടെ എണ്ണമറ്റ പതിപ്പുകളാണ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.

D. H. LAWRENCE

വില : രൂ240

✅ SHARE THIS ➷

Description

Lady Chatterleyude Kamukan

ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *