ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ – ഡി. എച്ച്. ലോറൻസ്

240.00

ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ
ഡി. എച്ച്. ലോറൻസ്

പ്രണയത്തെയും സദാചാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സമൂഹസങ്കല്പത്തെ തിരുത്തിക്കുറിച്ച കൃതിയാണ് ഡി. എച്.ലോറൻസിന്റെ ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ. ഈ നോവലിൽ പരാമൃഷ്ടരായ അഭിജാതവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധവും അതിൻെ പച്ചയായ ആവിഷ്‌ക്കരണവും നിഷിദ്ധമായ ലൈംഗിക പദപ്രയോഗങ്ങളും അന്നത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക സമുഹത്തെ ഞെട്ടിച്ചു.തന്മുലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മുപ്പതുവർഷത്തോളം ഈ കൃതിയുടെ പ്രസാധനം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കോടതിവിധിയെത്തുടർന്ന് 1960 നവംബറിലാണ് പുസ്തകത്തിനെതിരെയുള്ള വിലക്ക് നീങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ഈ കൃതിയുടെ എണ്ണമറ്റ പതിപ്പുകളാണ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.

D. H. LAWRENCE

വില : രൂ240

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Lady Chatterleyude Kamukan – D H Lawrence

ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ – ഡി. എച്ച്. ലോറൻസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *