കുറ്റകൃത്യശാസ്ത്രം ഒരു ആമുഖം

100.00

കുറ്റകൃത്യശാസ്ത്രം ഒരു ആമുഖം

ഡോ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി

ക്രിമിനോളജി അഥവാ കുറ്റകൃത്യശാസ്ത്രം എന്ന പഠനമേഖയില്‍ മലയാളത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പരിമിതമാണ്. അഡ്വക്കേറ്റും ക്രമിനോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി രചിച്ച കുറ്റകൃത്യ ശാസ്ത്രം ഒരു ആമുഖം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും അവയുടെ കാരണങ്ങളെയും ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും അധികാരികവും ആണെന്നതിനാല്‍ കുറ്റകൃത്യശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് മുതല്‍ക്കുട്ടാകും

 

Dr James Vadakumchari

വില രൂ100

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kutakrethiya Shasthram Oru Aamukam

കുറ്റകൃത്യശാസ്ത്രം ഒരു ആമുഖം – ഡോ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുറ്റകൃത്യശാസ്ത്രം ഒരു ആമുഖം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *