കോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയർ – ഡോ. എം വി വിഷ്‌ണുനമ്പൂതിരി

150.00

കോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയർ

 

ഡോ. എം വി വിഷ്‌ണുനമ്പൂതിരി

 

മനുഷ്യരാശിയുടെ പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിത ജീവിതക്രമങ്ങളുടെ പഠനമാണ് നാടോടി വിജ്ഞാനീയം. പ്രാദേശികമോ വംശീയമോ ആയ പഠനങ്ങളും പ്രാക്തനസംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മനുഷ്യനിൽ പ്രചോദനത്തിന്റെയും പ്രകാശനത്തിന്റെയും സ്‌ഫുരണങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നു. കോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയരുടെ സംസ്‌കാരചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം.

M V Vishnunampoothiri / M V Vishnunamboothiri

പേജ് 222 വില രൂ150

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Kolathunattile Pulayar

കോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയർ – ഡോ. എം വി വിഷ്‌ണുനമ്പൂതിരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *