കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അന്തർധാരകൾ

65.00

കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അന്തർധാരകൾ

സാമൂഹികവും സാംസ്‌കാരികവുമായ ഇടപെടലുകൾ.
പുതുചിന്തകളുടെയും പൊതുബോധത്തിന്റെയും കൂട്ടായ ഉണർവാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാതൽ. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലരാശിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ. ഇത്തരം ഒതുക്കപ്പെടൽ നവോത്ഥാന നായകരിലൂടെയും സംഘടനകളിലൂടെയും സാഹിത്യകൃതികളിലൂടെയും സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ കൃതി കാണിക്കുന്നു.

ML / Malayalam / Anagha B K / Kerala Navodthanam / Kerala Charithram 

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keraleeya Navodthanathinte Antherdharakal

കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അന്തർധാരകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അന്തർധാരകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *