കേരളത്തിലെ മാറുമറയ്ക്കൽ കലാപം – അഡ്വ ഇ രാജൻ

250.00

കേരളത്തിലെ മാറുമറയ്ക്കൽ കലാപം

 

അഡ്വ ഇ രാജൻ

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീസമര ചരിത്രത്തിലെ ചോരചിന്തുന്ന ഒരദ്ധ്യായമാണ്, മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനു വേണ്ടി സവർണ്ണ പുരുഷാധികാരത്തോടും ബ്രാമണാധിപത്യത്തോടും സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ കലാപം. മാറുമറയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ രുപപ്പെട്ടുവന്നു എന്ന അന്വേഷണമാണ്, കേരളത്തിലെ മാറുമറയ്ക്കാൽ കലാപം എന്ന ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലുടെ ഇ രാജൻ നടത്തുന്നത്. മുഖ്യധാരയിൽ സ്ത്രീയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചരിത്രാന്വേഷണം എന്ന നിലയിൽ ഇതര ചരിത്രനിർമ്മിതികളിലും ചരിത്രവായനകളിലുംനിന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം വേറിട്ട് നില്ക്കുന്നു

– സാറാ ജോസഫ്

Adv E Rajan / Marumaraykal Kalapam

പേജ് 210  വില രൂ250

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Keralathile Marumarakkal Kalapam

കേരളത്തിലെ മാറുമറയ്ക്കൽ കലാപം – അഡ്വ ഇ രാജൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ മാറുമറയ്ക്കൽ കലാപം – അഡ്വ ഇ രാജൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…