കേരളത്തിലെ രാജവംശങ്ങള്‍ – വേലായുധന്‍ പണിക്കശ്ശേരി

390.00

കേരളത്തിലെ രാജവംശങ്ങള്‍
വേലായുധന്‍ പണിക്കശ്ശേരി

പ്രാചീനകേരളത്തിലെ ആയ്-ചേര-ഏഴിമല രാജവംശങ്ങള്‍ മുതല്‍ ആധുനിക കാലത്തിലുള്ള രാജവംശങ്ങള്‍ വരെ നീളുന്ന ചരിത്രപഠനം രാജവംശങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പരിണാമങ്ങളുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകളിലേക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്ത പര്യവേക്ഷണം

Valayudanpanikashari
വില രൂ390

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keralathila Rajavamshangal

കേരളത്തിലെ രാജവംശങ്ങള്‍ – വേലായുധന്‍ പണിക്കശ്ശേരി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ രാജവംശങ്ങള്‍ – വേലായുധന്‍ പണിക്കശ്ശേരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *