കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യനാളുകള്‍ – എന്‍ ഇ ബാലറാം

150.00

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യനാളുകള്‍

എന്‍ ഇ ബാലറാം

ദേശീയ വിമോചനത്തിനും സ്വാതന്ത്രത്തിനും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പാവങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി പോര്‍ക്കളത്തിലറങ്ങിയ സ്വാതന്ത്രസമര ഭടന്മാരാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കള്‍. ചുഷണവും ദാരിദ്രവുമില്ലാത്ത ഒരു ഭാവി ഭാരതത്തെയാണ് ഈ യുവദേശാഭിമാനികള്‍ സ്വപ്നം കണ്ടത്. കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കില്‍ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അല്‍പ്പമൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

N  E  BALARAM

 

 

വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keralathela Communist Prasthanam Athiyanalukal

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യനാളുകള്‍ – എന്‍ ഇ ബാലറാം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യനാളുകള്‍ – എന്‍ ഇ ബാലറാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *