കേരളം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

170.00

കേരളം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ. വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമരതീക്ഷ്ണമായ അനുഭവശിഖയിൽ നിന്നു പടരുന്ന വെളിച്ചമാണ് പിണറായി  വിജയന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൈദ്ധാന്തിക നിരീക്ഷണങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. രണോഷ്മളമായ കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഭൂതകാലത്തെ, അധിനിവേശത്തിന്റെ തുടലുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് വിമോചനത്തിന്റെ പുതിയ ഗാഥകൾ രചിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്തേക്ക് വിളക്കിച്ചേർക്കുന്ന അനുപമമായ പഠനസമാഹാരം.

ML / Malayalam / പിണറായി വിജയൻ / Pinarayi Vijayan / Essays

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keralam, Charithravum Varthamanavum

കേരളം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *