കേരളം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും – പിണറായി വിജയൻ

170.00

കേരളം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ. വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമരതീക്ഷ്ണമായ അനുഭവശിഖയിൽ നിന്നു പടരുന്ന വെളിച്ചമാണ് പിണറായി  വിജയന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൈദ്ധാന്തിക നിരീക്ഷണങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. രണോഷ്മളമായ കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഭൂതകാലത്തെ, അധിനിവേശത്തിന്റെ തുടലുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് വിമോചനത്തിന്റെ പുതിയ ഗാഥകൾ രചിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്തേക്ക് വിളക്കിച്ചേർക്കുന്ന അനുപമമായ പഠനസമാഹാരം.

ML / Malayalam / പിണറായി വിജയൻ / Pinarayi Vijayan / Essays

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Keralam, Charithravum Varthamanavum

കേരളം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും – പിണറായി വിജയൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *