കേരള സംസ്‌കാരം – പ്രൊഫ എസ് അച്യുതവാര്യർ

175.00

കേരള സംസ്‌കാരം

 

പ്രൊഫ എസ് അച്യുതവാര്യർ

കേരള സംസ്‌കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് എല്ലാ മലയാളികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം. ബിഎ, എംഎ മലയാളം വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ ഈ പഠന ഗ്രന്ഥം കേരള ചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യ വായനക്കാർക്കും അത്യന്തം പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

പേജ് 342 വില രൂ175

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Samskaram

കേരള സംസ്‌കാരം – പ്രൊഫ എസ് അച്യുതവാര്യർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള സംസ്‌കാരം – പ്രൊഫ എസ് അച്യുതവാര്യർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Kerala Charithrathinu Oru Mukhavura കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര

  കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര

  70.00
  Add to cart

  കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര

  കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര
  വസ്തുതകൾ നിരത്തിയാൽ ചരിത്രം ചരിത്രമാവണമെന്നില്ല.  യുക്തിയുടെ ഉരകല്ലിൽ മൂർച്ചകൂട്ടിയ വസ്തുനിഷ്ഠ ചരിത്രത്തിന്റെ രചനാനിർവ്വഹണം ചരിത്രത്തോടുള്ള നീതികൂടിയാണ്.  അത്തരത്തിൽ നീതിപൂർവ്വകമായ രചനാരീതി അവലംബിക്കുന്ന ചെന്താരശ്ശേരിയുടെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രരചന, വ്യവസ്ഥാപിത ചരിത്രകാരന്മാർ തിരസ്‌കൃതമാക്കിയ ചരിത്രത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം.
  ML / Malayalam / THP Chentharasseri / Kerala History
  70.00
 • Kerala Navotthanam – Yugasanthathikal, Yugashilpikal കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

  കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

  260.00
  Add to cart

  കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

  കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

  പി. ഗാവിന്ദപ്പിള്ള

   

  യുഗസ്രഷ്ടാക്കാളുടെ വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ വിമോചനകേരളത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ. നമ്മെ നാമാക്കിമാറ്റിയ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ജ്വാലാമുഖങ്ങൾ. ഒരുയുഗത്തിന്റെ വിമോചനമുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർന്ന ജനതയുടെയും അവർ കലഹിക്കുകയും അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്ത അധികാരബന്ധങ്ങളുടെയും കഥ.

  PG / P G Govinda Pillai / Govindapilla 

  പേജ് 290 വില രൂ260

  260.00
 • K Damodaran - Sampurna Krithikal - 10 Volumes കെ ദാമോദരൻ - സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  2,500.00
  Add to cart

  കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ

   

  10 വാല്യങ്ങൾ

  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ, ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രതിഭയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചമായ വ്യക്തിത്വം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധിഷണാശക്തിക്കുമുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ കെല്പുള്ള മറ്റൊരു പേരില്ലതന്നെ.

  Damodharan / Dhamodharan / Dhamodaran / K Damoodaran / Damoodhran

   

  2,500.00