കേരളസംസ്‌കാര ചരിത്രനിഘണ്ടു ഭാഗം 2

700.00

കേരളസംസ്‌കാര ചരിത്രനിഘണ്ടു ഭാഗം 2
ഡോ. എസ്.കെ. വസന്തൻ

മലയാളികളുടെ സാംസ്‌കാരിക ബോധത്തെയും ചരിത്ര ബോധത്തെയും അനുക്ഷണം വികസിതമാക്കാൻ തക്ക വണ്ണം ആഴവും പരപ്പുമുള്ള ആധികാരിക നിഘണ്ടു.
രണ്ടുവാല്യങ്ങളിലായി 7000-ത്തിലധികം ശീർഷകങ്ങൾ. അനുബന്ധമായി വേലുത്തമ്പിദളവയുടെ കുണ്ടറവിളംബരം, ഡാവേലി വായന, ശ്രീവൈകുണ്ഠം കളി, കേരളത്തിന്റെ പഴയ ഭൂപടം എന്നീ പ്രത്യേകതകളും.
ഓരോ മലയാളിയുടെയും വായനാമുറിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിശിഷ്ടാതിഥിയാണ് ഈ നിഘണ്ടു.

 

Dr. S.K Vasanthan

 

വില രൂ700

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Samskara Charithra Nikhandu Volume 2

കേരളസംസ്‌കാര ചരിത്രനിഘണ്ടു ഭാഗം 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളസംസ്‌കാര ചരിത്രനിഘണ്ടു ഭാഗം 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *