കേരളസംസ്കാര ചരിത്രനിഘണ്ടു -2 – ഡോ എസ് കെ വസന്തൻ

700.00

കേരളസംസ്കാര ചരിത്രനിഘണ്ടു

 

ഡോ എസ് കെ വസന്തൻ

 

മലയാളികളുടെ സാംസ്‌കാരിക ബോധത്തെയും ചരിത്രബോധത്തെയും അനൂക്ഷണം വികസിതമാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആഴവും പാറപ്പുമുള്ള ആധികാരിക നിഘണ്ടു.
രണ്ടുവാല്യങ്ങളിലായി 7000 ത്തിലധികം ശീർഷകങ്ങൾ. അനുബന്ധമായി വേലുത്തമ്പിദളവയുടെ കുണ്ടറവിളംബരം, ഡാവേലി വായന, ശ്രീവൈകുണ്ഡം കളി, കേരളത്തിന്റെ പഴയ ഭൂപടം എന്നീ പ്രത്യേകതകളും.
ഓരോ മലയാളിയുടെയും വായനമുറിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിശിഷ്ടാതിഥിയാണ് ഈ നിഘണ്ടു.

 

Dr S K Vasanthan / Dr S K Vassanthan

 

പേജ് 702 വില രൂ 700

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Kerala Samskara Charithra Nighandu – II

കേരളസംസ്കാര ചരിത്രനിഘണ്ടു -2 –ഡോ എസ് കെ വസന്തൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളസംസ്കാര ചരിത്രനിഘണ്ടു -2 – ഡോ എസ് കെ വസന്തൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *