കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

850.00

കേരള നവോത്ഥാനം

 

പി ഗോവിന്ദപിള്ള

 

കേരളത്തിലെ ധൈഷണികരിൽ പ്രമുഖനായ പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ നാലു സഞ്ചികകൾ ഒന്നിച്ച്.

1. കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
2. മതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ
3. യുഗസന്തതികൾ യുഗശില്പികൾ
4. മാധ്യമപർവം

അവതാരിക – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

PG / P Govindapilla

പേജ് 902  (4 വാല്യങ്ങൾ) വില രൂ850

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Kerala Navothanam – 4 Sanchikakal

കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

4 Volumes

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…