കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്

90.00

കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്

 

വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി

കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീന ചരിത്രത്തിലേക്ക് വഴിതുറക്കുന്ന വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

മഹാശിലായുഗം കേരളത്തിൽ, ആധികാരികമായ ആദ്യത്തെ കേരള ചരിത്രം, അന്യംനിന്ന ആചാരങ്ങൾ, തൃക്കണാമതിലകം, ജൂതന്മാർ കേരളത്തിൽ, പോർട്ടുഗീസ് കോട്ടകൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ പതിനാലു ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ.

പേജ് 122 വില രൂ90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Charithrathinte Ullarakalilekku – Velayudhan Panikkasseri

കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *