കേരള ചരിത്രം – അപ്രിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

160.00

കേരള ചരിത്രം – അപ്രിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
എം ജി ശശിഭൂഷൺ

നാണയങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്ന കേരളചരിത്രം, പട്ടണം ഉത്ഖനനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും, ബുദ്ധജൈനമതങ്ങൾ കേരളത്തിൽ, കേരളത്തിലെ നാഗാരാധന, ഈഴവ ഡിഎൻഎയുടെ ഇഴകൾ, സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ കാലം തുടങ്ങി ഒരേ കാലം പ്രാക്തനും കാലികവുമായ ചരിത്രാന്വേഷണങ്ങളെ ഭദ്രമായ വാദമുഖങ്ങൾകൊണ്ടും തീക്ഷ്ണമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം.

പേജ് 170

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Charithram – Apriya Nireekshanangal

കേരള ചരിത്രം – അപ്രിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രം – അപ്രിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *