കേരള ചരിത്രധാര

140.00

കേരള ചരിത്രധാര

 

ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

‘കേരള ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളത് ജാതി ചിന്തയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാത്ത ചരിത്രകാരന്മാർ വിരളമാണെന്നുള്ളതാണ്. ചരിത്രമെഴുതുന്ന ആളിന്റെ ജാതിമേന്മ പൊക്കിപ്പിടിക്കാൻ സത്യത്തിന്റെ പാതവിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ പലരും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ‘ – ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

സത്യവും അർഥസത്യങ്ങളും മിത്തും കൂടിക്കലർന്ന ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ട കേരളചരിത്രത്തെ അന്വേഷണാത്മക പഠനത്തിന്റെയും രേഖകളുടെയും വസ്തുനിഷ്ഠ കണ്ടെത്തലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തി്ൽ തിരുത്തിയെഴുതുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യത്തെ കൃതി.

T H P Chentharasseri  / THP Chentharassery 

പേജ് 148  വില രൂ140

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Charithradhara – THP Chentharassery

കേരള ചരിത്രധാര

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രധാര”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Kerala Charithrathinu Oru Mukhavura കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര

  കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര

  70.00
  Add to cart
 • Ayyankali Kerala Charithra Nirmithiyil അയ്യൻകാളി കേരള ചരിത്രനിർമ്മിതിയിൽ

  അയ്യൻകാളി കേരള ചരിത്രനിർമ്മിതിയിൽ

  75.00
  Add to cart
 • Cheranattu Charithra Sakalangal ചേരനാട്ടു ചരിത്ര ശകലങ്ങൾ

  ചേരനാട്ടു ചരിത്ര ശകലങ്ങൾ

  50.00
  Add to cart
 • Buddha Swadheenam Keralathil ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

  ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

  90.00
  Add to cart
 • India Charithrathile Chathikuzhikal ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ

  ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ

  65.00
  Add to cart
 • Pulayar Noottandukalil പുലയർ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ

  പുലയർ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ

  320.00
  Add to cart
 • Kerala Charithra Chinthakal കേരള ചരിത്ര ചിന്തകൾ

  കേരള ചരിത്ര ചിന്തകൾ

  65.00
  Add to cart