കീഴാളൻ – പെരുമാൾ മുരുകൻ

280.00

കീഴാളൻ
പെരുമാൾ മുരുകൻ

അർധനാരീശ്വരനിലൂടെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതം വരഞ്ഞിട്ട പെരുമാൾ മുരുകൻ കീഴാളൻ എന്ന നോവലിൽ ഗൗണ്ടർമാരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മാടുകളെപ്പോലെ പണിയെടുക്കുന്ന ചക്കിലിയന്മാരുടെ ദരിദ്രജീവിതം ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നു. ഗൗണ്ടർമാരുടെ കൊടിയ പീഠനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കീഴാളജീവിതത്തിന്റെ ദൈന്യത ഈ നോവലിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.

ML / Malayalam / Perumal Murugan / Murukan / Tamil translation / Kizhalan / Keezhalan

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

Out of stock

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keezhaalan

കീഴാളൻ – പെരുമാൾ മുരുകൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കീഴാളൻ – പെരുമാൾ മുരുകൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *