കയറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ

90.00

കയറ്റം

 

സച്ചിദാനന്ദൻ

 

ജനുവരി ഒന്ന് രക്തം, ഒന്നാംപാഠം, ശംഖ്‌, നാഴികക്കല്ല്, രോഗം, ബാധ, അത്താണി, വരാന്ത, ഭരതൻ, ഓർമ്മിക്കുന്നു, തിമില, കുഴലൂത്തുകാരൻ, സാൽവദോർ ദാലി ദൈവത്തേക്കാണുന്നു, ഇനിയൊന്ന്, വിശ്രമിക്കട്ടെ, ഉദിക്കുന്നതാര്, ജോൺമണം, ഫ്രാൻസിസ്, ഒരു റോമൻ സ്‌മരണ, കയറ്റം, ശരീരം, ഒരു നഗരം തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

 

 

Sachidanandhan / Sachidhanandhan

 

 

പേജ് 98 വില രൂ 90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kayattam

കയറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കയറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *