കാശ്മീരിന്റെ കഥ

165.00

കാശ്മീരിന്റെ കഥ

കെ ശിവശങ്കരന്‍ നായര്‍

സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശനങ്ങളെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത മലയാളഭാഷയില്‍ ശിവശങ്കരന്‍ നായരുടെ ഈ കൃതി സവിശേഷപ്രശംസ അര്‍ഹിക്കുന്നു. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും അച്ചടിമാധ്യമങ്ങളിലും പതിവായി വരുന്ന തലവാചകങ്ങളുടെയും ശിഥില വര്‍ത്തമാനങ്ങളുടെയും യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ ഗ്രഹിക്കാന്‍ ഈ കൃതി ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും

പി ഗോവിന്ദപിള്ള

K Siva sankaran

 

വില രൂ165

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Kashmirinte Katha

കാശ്മീരിന്റെ കഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാശ്മീരിന്റെ കഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *