കല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കത

300.00

കല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കത

വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ നോവലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. ഇതിലെ ചെറിയ കഥാപാത്രമാകട്ടെ, അതുപോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വിപുലമായ സഞ്ചാരം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ കല്യാണിക്കും ദാക്ഷായണിക്കുമൊപ്പംതന്നെ വീറോടെ നില്ക്കുകയാണ് ഈ നോവലിൽ… കല്യാണി മുറ്റമടിക്കുമ്പോൾ ചൂലിന്റെ അടയാളങ്ങളിലൂടെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ വഴികൾ എഴുതുന്നു. ഇതു ദാക്ഷായണിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി, ഇതു മറ്റിടത്തേക്കുള്ള വഴി… എന്തുമാത്രം ഭൂപടങ്ങളാണ് കല്യാണി ചൂലുകൊണ്ട് വരച്ചുവെക്കുന്നത്. ചീലാണല്ലോ ഈ നോവലിന്റെ മുഖചിത്രത്തിലുള്ളത്. അത് കല്യാണിക്കു ദേശങ്ങളെ വരയ്ക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ്…..- വി ആർ സുധീഷ്

സമകാലികസ്‌ത്രൈണതയെ ഒരു കുതിപ്പിന് പ്രേരിപ്പിക്കുംവിധം ഒരു ഭൂതബാധയാക്കിത്തീർക്കാൻ ഈ നോവൽ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു നടന്ന ഒരു പഴങ്കഥയല്ല ഇത്. കാലികത്വത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിലും അർഥങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന സ്വശരീരത്തെ നിർദാക്ഷിണ്യം കീറിമുറിച്ചു കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ്. ആഖ്യാതാവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയയാണത്. അതിനാൽ മുറിയാതെ/ വേദനിക്കാതെ/ കരയാതെ ഒറ്റവരിയും വായിച്ചു തീർക്കാനാവില്ല ആർക്കും. -സന്തോഷ് മാനിച്ചേരി

ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾത്തന്നെ ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുകയും സമീപകാലത്ത് ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു നോവലിനുമുണ്ടാകാത്ത സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത അസാധാരണ നോവൽ.

അവതാരിക എൻ ശശിധരൻ

N Shashidaran

വില രൂ 300

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kalyaniennum Dhakshayaniennum Peraya Randu Sthreekalude Kadha

കല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കത

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കത”

Your email address will not be published. Required fields are marked *