കാണാമറയത്തെ ഇന്ത്യ

300.00

കാണാമറയത്തെ ഇന്ത്യ

ഭാഷാ സിംഗ്

പരിഭാഷ ചിഞ്ജു പ്രകാശ്

നൂറ്റാണ്ടുകളായി മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുകയാണ് ഈ പുസ്തകം. വിസർജ്യം നിറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൽ സഹജീവികളുടെ വിസർജ്യം കൈകൊണ്ട് കോരിമാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരായ മനുഷ്യരെ അദൃശ്യരാക്കുന്ന മതിൽക്കെട്ടുകൾ അക്ഷരങ്ങളാൽ ഭേദിക്കപ്പെടട്ടെ.

Chinju Prakash

വില രൂ 300

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kaanamarayathe India – Bhasha Singh

കാണാമറയത്തെ ഇന്ത്യ  ഭാഷാ സിംഗ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാണാമറയത്തെ ഇന്ത്യ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *