ഞാൻ രേശ്മ

325.00

ഞാൻ രേശ്മ

 

ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു യുവതിയുടെ അസാധാരണ കഥ.

വിവർത്തനം കബനി സി.

രേശ്മ ഖുറേഷി

താനിയ സിംഗ്

മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ വിസ്മയം
സർ റിച്ചർഡ് ബ്രാൻസൺ

പ്രചോദനം നൽകുന്ന പുസ്തകം. തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത്.
സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ

പിടിച്ചിരുത്തുന്നതാണ് രേശ്മയുടെ കഥ.

ശശി തരൂർ

വില രൂ 325

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jnan Reshma

ഞാൻ രേശ്മ

Malayalam Translation of  ‘I Am Reshma Khureshi’

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഞാൻ രേശ്മ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *