ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിരീശ്വവാദിയായി

(1 customer review)

35.00

ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിരീശ്വവാദിയായി

 

ഭഗത് സിംഗ്

 

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന താരമായിരുന്ന ഭഗത് സിംഗ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന മഹത്തായ വിപ്ലവചിന്തയ്ക്ക് എന്നും പ്രചോദനം നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികവാദ അടിത്തറയായിരുന്നു. ആസ്തികവാദികൾക്കെതിരെ ആശയപരമായി കൊടുങ്കാറ്റഴിച്ചുവിട്ട നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാവിപ്പടയുടെ നീക്കം തികച്ചും വഞ്ചനാത്മകമാണ്. ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിന്റെയും ആത്മീയവാദത്തിന്റെയും ചിറകരിഞ്ഞു തകർത്ത ഭഗത് സിംഗിന്റെ ഈ കൃതി ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഭൗതികവാദികൾക്കും വഴികാട്ടികയാണ്.

Bhagat Singh / Bagath Sing / Why I am An Atheist 

പേജ് 36 വില രൂ35

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jnan Enthukondu Nireeswaravadi Ayi – Bhagath Singh

ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിരീശ്വവാദിയായി

1 review for ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിരീശ്വവാദിയായി

  1. Moby Abraham

    good

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *