ജീവിതം എന്നെ എന്തു പഠിപ്പിച്ചു

140.00

ജീവിതം എന്നെ എന്തു പഠിപ്പിച്ചു

ഇഎംഎസ്, ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ, എപി ഉദയഭാനു, കെ കരുണാകരൻ, സുകുമാർ അഴീക്കോട്, എസ് ഗുപ്തൻ നായർ, ഓവി വിജയൻ, ബിഷപ്പ് പൗലോസ് മാർപൗലോസ്, എം കൃഷ്ണൻ നായർ, കെ എം മാത്യു, കെ എ ജോർജ്ജ്, മാധവിക്കട്ടി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹിത്യ രംഗത്ത് മുദ്രപതിപ്പിച്ച വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിരനോട്ടങ്ങൾ

സമ്പാദനം –

ടി എൻ ജയചന്ദ്രൻ

ഇതിലെ ജീവിത ചിന്തകൾ പുതിയ തലമുറയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത പാഠങ്ങളാണ്.

 

പേജ് 162 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jeevitham Enne Enthu Padippichu

ജീവിതം എന്നെ എന്തു പഠിപ്പിച്ചു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവിതം എന്നെ എന്തു പഠിപ്പിച്ചു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *