ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

30.00

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

 

അനിതാ ഹരി

 

 

ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സു വാനോളം ഉയർത്തിയ ലോകനേതാവുമായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ കഥ. കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജി ഇന്നും ജനകോടികളുടെ മനസ്സിൽ മായാത്ത ഓർമയാണ്.

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jawajarlal Nehru

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *