ജാതിയും സമുദായവും രാഷ്ട്രീയവും യുഗങ്ങളിലൂടെ – ഇഎംഎസ്

35.00

ജാതിയും സമുദായവും രാഷ്ട്രീയവും യുഗങ്ങളിലൂടെ

ജാതീയത, സാമുദായിക വാദം, വർഗീയത തുടങ്ങിയ ഭീഷണികളെ മാർക്‌സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനത്തിനു വിധേയമാക്കുകയും മതത്തോടുള്ള ദാർശനിക സംവാദം ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൃതി.

ML / Malayalam /ഇ എം എസ് / E M S / EMS

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Jathiyum Samudayavum Rashtriyavum Yugangalilude – EMS

ജാതിയും സമുദായവും രാഷ്ട്രീയവും യുഗങ്ങളിലൂടെ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതിയും സമുദായവും രാഷ്ട്രീയവും യുഗങ്ങളിലൂടെ – ഇഎംഎസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *