ജാതിയും അടിമത്തവും – രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്ത – ഷിജു ഏലിയാസ്

150.00

ജാതിയും അടിമത്തവും – രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്ത
ഷിജു ഏലിയാസ്

മാനവ നാഗരികതയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഘട്ടമായ അടിമയുഗത്തിൽ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനെ കൂട്ടിയിണക്കിയ നീതിശാസ്ത്രവും അതിന്റെ ഇഴകൾ പാകിയ നിയമവ്യവയസ്ഥയെയും ആധികാരികമായി പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 154

Jathi / Shiju Elias / Caste 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Jathiyum Adimattavum

ജാതിയും അടിമത്തവും – രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്ത – ഷിജു ഏലിയാസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതിയും അടിമത്തവും – രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്ത – ഷിജു ഏലിയാസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *