ജാതിയും അടിമത്തവും രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വചിന്ത – ഷിജു ഏലിയാസ്

150.00

ജാതിയും അടിമത്തവും
രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വചിന്ത

 

ഷിജു ഏലിയാസ്

മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യഘട്ടമായ അടിമയുഗത്തിൽ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനെ കൂട്ടിയിണക്കിയ നീതിശാസ്ത്രവും അതിന്റെ ഇഴകൾ പാകിയ നിയമ വ്യവസ്ഥയെയും ആധികാരികമായി പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 154 വില രൂ150

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Jathiyum Adimathavum -Rasthreeya Thathwachintha

ജാതിയും അടിമത്തവും രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വചിന്ത – ഷിജു ഏലിയാസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതിയും അടിമത്തവും രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വചിന്ത – ഷിജു ഏലിയാസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *