ജാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

45.00

ജാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ

 

ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

ഇന്ത്യയിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പും എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോദിക്കുന്ന അംബേദ്കറിന്റെ വിഖ്യാത രചന.  ജാതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഓരോ ജനാധിപത്യവാദികളും കൈയ്യിൽ കരുതേണ്ട പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജാതിവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല.

Casteism / B R Ambedkar

കൂടുതൽ കാണുക

✅ ASSURED DOOR-STEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ PERFECT FOR URBAN, AND NON-URBAN PURCHASE ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY

Description

Jathikal Indiayil – Ambedkar

ജാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *