ജാതി ഒരഭിശാപം – കല്ലറ സുകുമാരൻ

120.00

ജാതി ഒരഭിശാപം

കല്ലറ സുകുമാരൻ

ഇന്ത്യയുടെ അഭിശാപമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠവും യുക്തിഭദ്രവുമായ ഒരു സമാലോചനയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

ML / Malayalam / Dalit / Caste / Hinduism

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Jathi Oru Abhisapam – Kallara Sukumaran

ജാതി ഒരഭിശാപം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതി ഒരഭിശാപം – കല്ലറ സുകുമാരൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *