ജാതി ഒരഭിശാപം

120.00

ജാതി ഒരഭിശാപം

കല്ലറ സുകുമാരൻ

ഇന്ത്യയുടെ അഭിശാപമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠവും യുക്തിഭദ്രവുമായ ഒരു സമാലോചനയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

ML / Malayalam / Dalit / Caste / Hinduism

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jathi Oru Abhisapam – Kallara Sukumaran

ജാതി ഒരഭിശാപം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതി ഒരഭിശാപം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *