ജനാധിപത്യം, സംസ്‌കാരം, സമകാലീന ലോകം

80.00

ജനാധിപത്യം, സംസ്‌കാരം, സമകാലീന ലോകം

 

പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

 

സമകാലീന കേരളീയ സമൂഹത്തെ മതേതര മാനവികതയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയും സംവാദാത്മകമായി സമീപിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമുത സമുത നേതാക്കളിലൊരാളാണ് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ.

P Sreeramakrishnan / P Sreerama Krishnan / Speaker / CPIM Leader

പേജ് 82 വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Janadhipathyam, Samskaram, Samakaleena Lokam

ജനാധിപത്യം, സംസ്‌കാരം, സമകാലീന ലോകം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജനാധിപത്യം, സംസ്‌കാരം, സമകാലീന ലോകം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *