ജെ സി ഡാനിയൽ

25.00

ജെ സി ഡാനിയൽ

മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായ ജെ സി ഡാനിയേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർഥ ജീവചരിത്രം. ഇത് മലയാള സിനിമയുടെ ആരംഭചരിത്രം കൂടിയാണ്.

ML / Malayalam / Kunnukuzhi S Mani / Vigathakumaran 

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

J C Daniel

ജെ സി ഡാനിയൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജെ സി ഡാനിയൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *