ഇറ്റാലിയൻ സിനിമ

190.00

ഇറ്റാലിയൻ സിനിമ

 

സാജൻ തെരുവപ്പുഴ

 

 

സിനിമയെന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രവും നൊമ്പരങ്ങളും ഹൃദയവേദനയോടെ ലോകമനസ്സിനു മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ച ഇറ്റാലിയൻ സിനിമകളുടെ ഡയറിയാണ് ഈ പുസ്തകം. യുദ്ധം ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞ ഇറ്റാലിയൻ ജനതയുടെ രോഷവും പകയും നിസ്സഹായതയും ഇവരുടെ സിനിമകളിൽനിന്നും അനുഭവിക്കാമെന്ന് ഈ കൃതി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു

 

പേജ് 244 വില രൂ190

✅ SHARE THIS ➷

Description

Italian Cinema

ഇറ്റാലിയൻ സിനിമ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇറ്റാലിയൻ സിനിമ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *