ഇന്റർനെറ്റ് – പ്രയോഗവും സാധ്യതയും

80.00

ഇന്റർനെറ്റ് – പ്രയോഗവും സാധ്യതയും
കെ അൻവർ സാദത്ത്

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ചരിത്രം, വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്, വെബ്‌സൈറ്റ്, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ, സേർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ടെലിഫോൺ, േേബ്ലാഗുകൾ, ബ്രോഡ് ബാന്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ എംഎംഎസ്, വിക്കീപീഡിയ, ഗൂഗിൾ എർത്ത്, കരിയർ സൈറ്റുകൾ, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ ലളിതഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

പേജ് 106 വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Internet – Prayogavum Sadhyathayum

ഇന്റർനെറ്റ് – പ്രയോഗവും സാധ്യതയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്റർനെറ്റ് – പ്രയോഗവും സാധ്യതയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *