ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ – പി കെ ബാലകൃഷ്‌ണൻ

399.00

ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

 

പി കെ ബാലകൃഷ്‌ണൻ

കാലാതീതമായ പ്രമേയത്തിന് പുതിയമാനം നൽകുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ യിലൂടെ പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെ അതേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിയാണ് പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവ-കൗരവ ശത്രുതയിൽ കൗരവപക്ഷത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന കർണ്ണന് തന്റെ സഹോദരൻമാർക്കെതിരെ പൊരുതേണ്ടി വന്ന കഥ പറഞ്ഞ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നോവലാണ്.

P K Balakrishnan / P K Balakrishnen

പേജ് 216 വില രൂ399

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ini Njan Urangatte

ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ – പി കെ ബാലകൃഷ്‌ണൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ – പി കെ ബാലകൃഷ്‌ണൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *