ഇന്ദ്രജാലവും ശാസ്ത്രവും

120.00

ഇന്ദ്രജാലവും ശാസ്ത്രവും

 

ചന്ദ്രസേനൻ മിതൃമ്മല

“ഇന്ദ്രജാലത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്നവർക്കും ഇന്ദ്രജാലം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും മാത്രമല്ല ഏതൊരു അവതരണ കലയിലും താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കും വളരെയേറെ അറിവു നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്.”  ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്

Magic 

പേജ് 130 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indrajalavum Sasthravum

ഇന്ദ്രജാലവും ശാസ്ത്രവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ദ്രജാലവും ശാസ്ത്രവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *